Adekvatne  zakonodavne politike  su iznimno  važne  za postizanje ravnopravnosti spolova, jer zakonski  i podzakonski propisi s jedne strane predstavljaju temelj za djelovanje svih društvenih aktera, ali s druge strane stvaraju i pravnu osnovu  u  slučajevima kad  pojedinac traži  zaštitu svojih prava pred nadležnim organima. Radi raspodjele nadležnosti u Bosni i Hercegovini određeni zakoni su neminovno po- stavljeni  okvirno i zahtijevaju usklađenost zakona  koje donose  drugi  organi  vlasti  u svojoj  nadležnosti sa  tim tzv. okvirnim zakonima. okvirni zakoni pri tome daju generalne smjernice kako pristupati određenoj problematici.

Upravo radi poštivanja ustavom utvrđenih nadležnosti pojedinih  političko-teritorijalnih jedinica  u Bosni i Hercegovini, ali poštujući i činjenicu  da postoje zakoni  koji kao lex speciales već uređuju  pojedine oblasti, odredbe ZoRS-a često ne mogu u potpunosti precizirati mjere koje se u konkretnom  slučaju  trebaju poduzeti radi otklanjanja i/ili postizanja ravnopravnosti spolova, nego normiraju  obavezu drugih nivoa vlasti (ali i drugih društvenih aktera) da poduzimaju  odgovarajuće mjere  i usklađuju svoje  propise sa ZoRS-om. Stoga  su sve institucije vlasti u BiH dužne  da u okviru svojih nadležnosti vrše stalnu reviziju zakonodavnih politika – putem  izmjena  i dopuna zakona  s ciljem osiguranja ravnopravnosti spolova.

 Obaveze usaglašavanja zakona

Tokom rada institucija za ravnopravnost spolova  na izmjeni i dopuni  zakona  uočeno je više mogućih konkretnih pristupa izmjenama pojedinačnih zakona. oni sežu  od izmjene načela zakona, preko uvođenja kvantitativne ravnopravnosti u upravljačkim  tijelima i na radnim mjestima istog stupnja složenosti, pa  sve do davanja prednosti kandidatima određenog spola  prilikom procesa imenovanja na funkcije ili zapošljavanja. također, iako se može činiti da je to samo formalnost, pažnju treba obratiti i na korištenje gender senzitivnog jezika, jer ipak ne treba podcijeniti utjecaj forme na formiranje svijesti u društvu.

U članu 30. Zakona o ravnopravnosti spolova u BIH propisana je obaveza:

“Svi državni i entitetski zakoni,  kao i drugi odgovarajući propisi uskladit će se s odredbama ovog zakona, najkasnije u roku od 6 mjeseci.”

Pored toga, međunarodni standardi u oblasti ravnopravnosti spolova su “živi instrumenti” koji neprestano mijenjaju obaveze država  u pogledu osiguranja mehanizama za ravnopravnost spolova.