U skladu sa Javnim pozivom za raspodjelu donatorskih grant sredstava iz projekta „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini” kantonalnim koordinacionim tijelima i općinskim multisektorskim timovima za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici broj: 01-02-3-12-5/20, od 17.02.2020. godine, u skladu sa kriterijima utvrđenim u Javnom pozivu donesena je Odluka o raspodjeli donatorskih sredstava za 11 projekata koji su zadovoljili tražene kriterije.

ODLUKA o raspodjeli donatorskih grant sredstava