U skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2021.godinu, 25.10.2021. godine, objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vaninstitucionalnim partnerima FIGAP II programa) u transverzalnoj oblasti unapređenja položaja višestruko marginaliziranih grupa žena i muškaraca pripadnika/ca romske nacionalne manjine, kroz provođenje promotivnih aktivnosti i kampanja za podizanje svijesti javnosti u pogledu nasilja nad ženama i nasilja u porodici kao kršenju ljudskih prava, uključujući i konkretne poruke upućene dječacima i muškarcima o njihovoj odgovornosti u pogledu prevencije i ukidanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Nakon provedenog postupka za dodjelu sredstava vaninstitucionalnom partneru po Javnom pozivu, te po osnovu preporuke Komisije za odabir projekta Gender Centra Federacije BiH, Upravni odbor FIGAP II izvršio je odabir sljedećeg projekta koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa za 2021. godinu:

Centar za podršku Roma „Romalen“ Kakanj – „Promijeni sebe kako bi promijenio druge!“. Odobreni iznos za finansiranje provedbe Projekta 4.980,00 KM.

Čestitamo Centru za podršku Roma „Romalen“ Kakanj na izvanredno pripremljenom projektnom prijedlogu i uspješnom učešću u proceduri apliciranja i želimo uspješnu daljnju saradnju sa Gender Centrom FBiH.

Zahvaljujemo ostalim aplikantima na učešću i obavještavamo ih da mogu preuzeti svoju dostavljenu dokumentaciju do kraja tekućeg mjeseca i dobiti sve dodatne informacije o provedenoj proceduri u prostorijama Gender Centra Federacije BiH, Put zivota 2, telefon 033 665 883.

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine