OBAVJEŠTENJE

o odabiru prijedloga projekta vaninstitucionalnog partnera 

Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje u 2020.godini iz sredstava  FIGAP II Programa

 

U skladu sa Godišnjim planom rada FIGAP II Programa za 2020.godinu, 09.11.2020. godine, objavljen je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vaninstitucionalnim partnerima FIGAP II programa) u prioritetnoj oblasti zdravlje, prevencija i zaštita, u Federaciji BiH u 2020. godini (veza:GAP BiH 2018-2022, Strateški cilj 1, prioritetna oblast 5. Zdravlje, prevencija i zaštita – mjere I.5.6. i I.5.7.).

Nakon provedenog postupka za dodjelu sredstava vaninstitucionalnom partneru, po Javnom pozivu za podnošenje prijedloga projekta za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vaninstitucionalnim partnerima FIGAP II programa) u prioritetnoj oblasti zdravlje, prevencija i zaštita, te po osnovu preporuke Komisije za odabir projekta Gender Centra Federacije BiH, Upravni odbor FIGAP II izvršio je odabir sljedećeg projekta koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa za 2020. godinu:

Aocijacija XY – Unaprijeđenje usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena u kriznim javnozdravstvaenim situacijama – Covid 19 na području FBIH. Odobreni iznos za finansiranje provedbe Projekta je 40,000.00KM.

Čestitamo Asocijaciji XY na izvanredno pripremljenom projektnom prijedlogu i  uspješnom učešću u proceduri apliciranja i želimo uspješnu daljnju saradnju sa Gender Centrom FBiH.

Zahvaljujemo ostalim aplikantima na učešću i obavještavamo ih da mogu preuzeti svoju dostavljenu dokumentaciju do kraja tekućeg mjeseca i dobiti sve dodatne informacije o provedenoj proceduri u prostorijama Gender Centra Federacije BiH, Put zivota 2, telefon 033 665 883.

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine