Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, u petak 19.11.2021. godine, predstavili su projekat “B2B platforma za online poslovne susrete i umrežavanje poduzetnica i žena u biznisu”, i time dali doprinos u  obilježavanju  Međunarodnog dana poduzetnica.

Ovom prilikom prezentirana platforma za online poslovne susrete i umrežavanje poduzetnica i žena u biznisu koja ujedno omogućava besplatno online predstavljanje biznisa, njihovu veću vidljivost, ali prije svega putem iste će biti omogućeno njihovo online umrežavanje – komuniciranje i online sastanci, što je od krucijalnog značaja u osnaživanju žena. Istovremno B2B platforma omogućava niz korisnih informacija i savjeta, naročito informacija o javnim pozivima i grantovima domaćih i međunarodnih donatora.

„Prema podacima Svjetske banke, osim činjenice da je broj malih, srednjih i mikro poduzeća po glavi stanovnika u BiH najniži u regiji istočne Evrope, samozapošljavanje je među građanima BiH, posebno ženama, izuzetno nisko. Poduzetništvo žena nije u dovoljnoj mjeri prepoznato, ne samo u BiH, već i u zakonodavnom okviru cijelog regiona zapadnog Balkana, ono je prepoznato isključivo kroz strategije za razvoj MSP-a ili neke državne strategije za razvoj konkurentnosti i slične strateške dokumente” izjavila je Ana Vuković, ravnateljica Gender Centra Federacije BiH.

Važno je napomenuti da je B2B platforma na raspolaganju međunarodnim i domaćim organizacijama, institucijama i svim drugim privrednim subjektima koji se žele umrežit sa poduzetnicama i ženama iz svijeta biznisa, te tako ostvarit direktnu online komunikaciju i poslovne susrete.

U narednim fazama cilj je omogućiti višejezičnu platformu za umrežavanje sa poduzetnicama i ženama iz svijeta biznisa širom svijeta, ali i pružiti usluge web shopa, online oglašavanja, pokretanje foruma, kao i niz drugih mogućnosti kojima će se, ne samo olakšati poslovanje, već omogućiti i vidljivost žena.

B2B platforma je besplatna, nadogradiva, a naročito mjerljiva prema brojnim statističkim parametrima u pogledu u broja ostvarenih kontakata, online sastanaka, broja registrovanih žena, broja posjeta itd. Paraleleno s platformom, izrađena je Facebook i Instagram stranica kao prateća podrška B2B platformi, gdje će biti plasirane sve informacije o biznisima i aktuelnostima koje poduzetnice i žene iz svijeta biznisa budu željele predstaviti.

„Danas, na ovako značajan datum, u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH smo izuzetno ponosni i sretni da na zvaničnom predstavljanju projekta i edukaciji, koju smo organizovali na temu digitalizacije u poslovanju malih i srednjih preduzeća, prisustvovale su žene iz svih krajeva BiH: Sarajevo, Goražde, Cazin, Kakanj, Kladanj, Zenica, Bjeljina, Jajce, čime su iskazale svoju spremnost i potrebu za umrežavanjem i usvajanjem novih znanja. Privredna/Gospodarska komora FBIH će nastavit na ovom putu osnaživanja žena, naročito kada je digitalizacija u pitanju, veća medijska zastupljenosti i ravnopravnost na tržištu rada”, istaknuo je Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBIH.

Projekat je finansijski podržan iz sredstava FIGAP II programa koji podržava Kraljevina Švedske, putem razvojne agencije SIDA, a implementira Gender Centar Federacije BiH.

B2B platformi za online poslovne susrete i umrežavavnje poduzetnica i žena u biznisu možete pristupiti na:

https://b2b-kfbih.com/