Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru realizacije Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/13), u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, uz podršku kroz „FIGAP II – Program za period 2018-2020“ (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana u Bosni i Hercegovini), kao i Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo provodi Edukaciju za voditelje psihosocijalnog tretmana  počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici.

Stručna edukacija za 10 odabranih zdravstvenih radnika i saradnika – uposlenika centara za mentalno zdravlje u zajednici na području Federacije Bosne i Hercegovine, pod nazivom „Edukacija za voditelja psihosocijalnog tretmana  počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici“ počet će 20.02.2020. godine u Sarajevu.

Edukacija će se realizirati kroz četiri modula u trajanju po tri dana, i to na osnovu dokumenta „Psihosocijalni tretman počinitelja rodno zasnovanog nasilja – Modul za obuku“, koji je razvijen od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA), Ured za Bosnu i Hercegovinu.

Cilj edukacije je:

  • Educiranje profesionalaca za vođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja,
  • Senzibilizacija profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja,
  • Osnaživanje profesionalaca za rad sa počiniteljima nasilja,
  • Jačanje profesionalne saradnje stručnjaka različitih stručnih profila,
  • Razmjena znanja i vještina profesionalaca,
  • Osposobljavanje profesionalaca za provođenje zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja.

Naime, Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/13) je propisano da nasilje u porodici postoji ukoliko postoji osnov sumnje da su učinjene radnje, kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i/ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i/ili ekonomske štete kod drugog člana porodice.  Zakon definira sistem za zaštitu žrtava, ali i obavezu nadležnim tijelima da provode zaštitne mjere koje se izriču počiniteljima nasilja. Svrha zaštitnih mjera je osiguravanje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprječavanje nasilja u porodici, te poduzimanje efikasnih mjera liječenja i kontrole agresije kod nasilnih osoba. Između ostalog, Zakon utvđuje zaštitnu mjeru obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici, a koja se provodi u centrima za mentalno zdravlje u zajednici koji su organizirani u okviru domova zdravlja.

Na osnovu Zakona donesen je Pravilnik o načinu i mjestu provedbe zaštitne mjere obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici (“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/17).

Da bi se zaštitna mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u porodici uspješno provodila, uposleni u zdravstvenim ustanovama treba da imaju posebne edukacije/obuke, jer rad sa počiniteljima nasilja zahtjeva specifična stručnja znanja i vještine.

Edukaciji koja se provodi prema Planu i programu obuke Federalnog ministarstvo zdravstva u periodu od februara do maja 2020. godine pristupilo je 10 polaznika nominiranih u ime domova zdravlja sa područja Federacije BiH, odnosno centara za mentalno zdravlje u zajednici. Polaznicima će po okončanju edukacije biti dodijeljeni certifikati, kao dokaz o sticanju znanja i vještina za voditelja psihosocijalnog tretmana  počinitelja rodno zasnovanog nasilja, odnosno nasilja u porodici.