Na poziv Gender Centra Vlade Federacije organizirana je prva tematska radionica u cilju jacanja kapaciteta koordinacionog tijela za praćenje Gender Akcionog plana Tuzlanskog kantona, usvojenog u decembru 2021.godine.
Radionica je upriličena na Igmanu u periodu od 6 – 8. 04. 2022. godine u hotelu Monti.
Predstavnici Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, kao kordinator ovog procesa u saradnji sa relevantnim kantonalnim institucijama koje su imenovane u ovo koordinaciono tijelo, imali su priliku slušati module na teme medjunarodnog i domaćeg zakonskog okvira koji regulira oblast ravnopravnosti spolova i diskriminacije, obavezama institucija po Zakonu o ravnopravnosti spolova BIH, Gender akcionom planu BIH kao i EU finasijskom IPA okviru za ovu oblast!
Pored članica i članova Koordinacionog tijela, na radionici su ucestvovali i predstvanici Koordinacionog tijela za praćenje GAP BIH za institucije Federacije BiH,  UN Women kancelarije u Sarajevu, NVO sektora te ekspert za ravnopravnost spolova. Doneseni su zaključci i preporuke za dalje funkcionisanje ovog tijela te praćenje aktivnosti i mjera kroz procjenu utjecaja u narednom implementacionom periodu!
Radionica je podržana iz sredstava FIGAP II programa za implementaciju Gender akcionog lana BiH koji podržava Kraljevina Švedske, putem razvojne agencije SIDA.