unnamed

Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u saradnji s Misijom OSCE-a u BiH, organizirali su danas u Sarajevu regionalni sastanak i konferenciju o temi “Regionalna platforma za zajedničko djelovanje u oblastima: rod i sigurnost, nasilje i ekonomsko osnaživanje žena”.

Skup je imao za cilj određivanje prioriteta zemalja regije u oblasti rodne ravnopravnosti, a u skladu s aktuelnim javnim politikama i strategijama u pojedinim zemljama te međunarodnim dokumentima kojima je regulirana ta oblast.

U radu konferencije učestvovali su predstavnici različitih institucija i agencija iz BiH, Hrvatske i Srbije, čije se aktivnosti vežu za pitanja rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena u društvu.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić istaknula je na konferenciji za medije da je skup fokusiran na tri osnovne teme – razmjenu iskustava i najboljih praksi, stručnih i finansijskih resursa, zatim pripremu i provedbu regionalnih akcionih planova i iznalaženje novih finansijskih resursa, kao i umrežavanje institucija i nevladinih organizacija u regiji.

Cilj regionalne konferencije je i mapiranje prioriteta zemalja u regiji u ovoj oblasti u skladu s međunarodnim dokumentima kao što su UN-ova Rezolucija 1325 “Žene, mir i sigurnost”, Evropska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou, te Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i u porodici – Istanbulska konvencija – kazala je ona.
Navela je da je želja zemalja u regiji napraviti zajednički regionalni projekt za ovu oblast, te poboljšati razmjenu ljudskih resursa i dobrih praksi.

Državna sekretarka u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije Stana Božović smatra da fokus regionalne saradnje treba biti na preventivnom djelovanju u ovoj oblasti, posebno kada je riječ o rodu i sigurnosti u uvjetima prirodnih katastrofa s fokusom na poplave.

Sve zemlje zahvaćene poplavom imale su žrtve i velike materijalne gubitke. Ovdje je važna prevencija u smislu smanjenja broja žrtava i sprječavanja prekida ekonomske funkcije. Klimatske promjene nas upozoravaju da spustimo stepen s nacionalne na ljudsku sigurnost – istaknula je ona.

Akcent je stavila na položaj žena Romkinja, starijih žena i trudnica tokom poplava. Također navodi da je nužno sprječavanje svih vidova nasilja te ekonomsko osnaživanje žena kroz održivi razvoj.

Hrvatska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić podvlači da se zemlje regije u pitanjima obiteljskog, ekonomskog i drugih vidova nasilja nad ženama susreću s istim problemima. Navodi da joj je fokus praćenje primjene Istanbulske konvencije koja državama nameće dodatne obaveze u finansijskom aspektu.

Fokus je stavila i na činjenicu da zemlje Evrope i regije proživljavaju recesiju, gdje su žene u daleko nepovoljnijem položaju. To je, kazala je ona, okidač za obiteljsko nasilje i ekonomsku zavisnost žena.

Samra Filipović-Hadžiabdić, Višnja Ljubičić i Stana Božović potpisale su i Zajedničku izjavu o saradnji institucionalnih mehanizama za rodna pitanja zemalja regije.