58. zasjedanje Komisije za status žena (CSW58) s naglaskom na “Izazovi i dostignuća u provedbi Milenijskih ciljeva razvoja za žene i djevojke” održano je u sjedištu UN, 10-21 ožujka/marta.

Delegacija Agencije za ravnopravnost spolova BiH, na čelu s direktoricom Samrom Filipović Hadžiabdić aktivno je sudjelovala na generalnoj diskusiji, plenarnim izlaganjima zemalja članica o postignućima i izazovima u provedbi Milenijskih razvojnih ciljeva (MRC), a neke od tema kojima su različite zemlje članice posvetile posebnu pažnju su bile:

 – Uloga muškaraca u postizanju ravnopravnosti spolova i osnaživanju žena (Švedska);

 – Doprinos žena u procesima postizanja mira i sigurnosti (Thailand, Australija, Indonezija, DPKO/DFS);

 – Održivi razvoj i ravnopravnost spolova: uloga parlamenata (Inerparlamentarna unija i UN Women);

 – CEDAW i unaprjeđenje socio-ekonomskih prava žena i djevojčica (Stalna misija Bugarske pri UN-u);

 – Promocija knjige „Zvuk tišine“ o seksualnom nasilju nad ženama u BiH (UNFPA, stalna misija BiH pri UN i stalna misija Norveške pri UN);

 – Indikatori za postizanje ravnopravnosti spolova; naučene lekcije kroz postizanje MRC (UN Women i UN odjel za statistiku);

 – Žene, mir i sigurnost (Australija);

 – Inkluzivna izgradnja mira (IPI-Međunarodni institut za mir i ICAN-Međunarodna mreža civilnog društva za ženska prava, mir i sigurnost);

 – Pristupi i tehnologija: prevazilaženje prepreka za učešće žena u postizanju mira i sigurnosti (Lihtenštajn);

 – Uloga vlada i civilnog društva u osnaživanju žena (Europska unija);

 – Uloga informacijskih i komunikacijskih tehnologija u ekonomskom osnaživanju žena (UN Women).

Dogovoreni su zaključci koji su dostupni na sljedećem linku na engleskom jeziku: Izazovi i napredak ostvaren u provođenju Milenijskih razvojnih ciljeva.

Uz sudjelovanje na sjednici Komisije UN-a o statusu žena, u Njujorku su održani bilateralni sastanci s UN Women , UNTF, LeFrak organizacija.

„Inkluzivna izgradnja mira“ naziv je plenarne sjednice održane u sklopu 58. zasjedanja UN-ove Komisije o statusu žena, a direktorica Filipović Hadžiabdić je bila jedna od panelistica. http://ipinst.org/events/panel-discussions/details/519.html?tmpl=component&print=1