Otvaranje Sedmice ravnopravnosti spolova

Obraćanje direktorice ARS BiH na otvaranju konferencije „Stereotipi i ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini“ Poštovane ekselencije, zastupnice i zastupnici, ministrice (ako ih ima) i ministri, drage kolegice i kolege, Pozdravljam Vas u svoje vlastito ime i u ime...