Obraćanje direktorice ARS BiH na otvaranju konferencije „Stereotipi i ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini“

8mart_govorPoštovane ekselencije, zastupnice i zastupnici, ministrice (ako ih ima) i ministri, drage kolegice i kolege,

Pozdravljam Vas u svoje vlastito ime i u ime svih uposlenica i uposlenika Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i drugih institucija za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini povodom otvaranja Sedmice ravnopravnosti spolova i svečanog obilježavanja 8. marta, Međunarodnog dana žena.

Međunarodni dan žena. 8. mart, kao simbol ženske borbe za ravnopravnost, je globalni dan koji povezuje žene svijeta i inspiriše ih na ostvarivanje njihovog punog potencijala. Ovaj dan slavi kolektivnu snagu žena prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i podsjeća nas na mnoge nepravde kojima su žene i danas izložene i protiv kojih se tek moramo izboriti. Međunarodni dan žena je priča o običnim ženama kreatorkama istorije; ukorjenjena u stoljećima staroj borbi žena da učestvuju u društvu na ravnopravnoj osnovi sa muškarcima.

 Žene se danas biraju za predsjednice država, parlamentarke, direktorice multinacionalnih kompanija. Usvojeni su zakoni, strategije, politike, povelje i deklaracije koji štite prava žena, ali unatoč tome mi i se i danas u praksi suočavamo sa kršenjem ženskih ljudskih prava. Statistike govore o neravnopravnosti žena na mnogim nivoima, a najvidljivija je ona na području rada i zapošljavanja.

 Jednako uključivanje žena i muškaraca u sve aspekte razvoja društva i poštivanje zakonodavstva koje tretira oblast ravnopravnosti spolova, isplativo je za državu u cjelini. Izgrаdnjа sаvrеmеnоg društvа zаvisi, između ostalog, i оd ženskih radnih spоsоbnоsti, njihоvih iskustаvа i stаvоvа.

Ekonomsko osnaživanje žena svakako je jedan od prioriteta, kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i globalno, budući žene čine polovinu čovječanstva. Ekonomski osnažena žena je slobodna žena!

Podaci o stanju u Bosni i Hercegovini ukazuju na činjenicu da su žene u većoj mjeri isključene s tržišta, te je stopa isključenosti žena sa tržišta rada najviša u jugo-istočnoj Evropi. Zbog toga je neophodno prepoznati da su žene i dalje posebno ranjiva kategorija na tržištu rada Bosne i Hercegovine.

Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine je još prije nokoliko godina prepoznala ovaj problem te je veliki broj projekata koji se odnose na položaj žena na tržištu rada podržan iz sredstava FIGAP programa (Finansijski mehanizam za implementaciju Gender akcionog plana BiH). Ovi projekti su težili da na inovativan način doprinesu ekonomskom osnaživanju žena, kao i njihovoj dokvalifikaciji ili prekvalifikaciji. Spomenut ću samo neke od projekata: „Ženska strana uspjeha“, „Od ideje do biznisa“, „Mala škola pčelarstva za žene“, „Mobiliziranje žena za tržište rada“ i drugi koje su naši vaninstitucionalni partneri provodili u zadnjih nekoliko godina.

 Mi smo bili oduševljeni entuzijazmom žena koje su dugoročno bile isključene s tržišta rada. Prepreke koje bi za nekog bile nepremostive, ove žene su uz malu podršku iz sredstava FIGAP programa uspjele savladati.

 Nemojte zaboraviti da pri tome naše društvo ne osigurava dovoljno servisa za njegu djece i starih osoba, te da ove žene nisu bile oslobođene svakodnevne brige o svojim porodicama. Za nas su ove žene heroine modernog doba koje ravnopravno učestvuju samo u podjeli obaveza, ali ne i prava.

Mi smo veoma zahvalni vladama Švedske, Austrije i Švicarske koje su odlučile finansijski podržati FIGAP program jer su sredstva koja su uložena u projekte u oblasti osnaživanja žena rezultirale višestruko većim koristima a rezultati će se moći zbrajati i u narednim godinama.

 Heroinama modernog doba svake godine širom svijeta posvećujemo 8. mart a u Bosni i Hercegovini i Sedmicu ravnopravnosti spolova. Zajedno sa našim saveznicima i kolegama želimo da ukažemo na napredak ali i na brojne izazove u oblasti ravnopravnosti spolova. Zadovoljstvo nam predstavlja što je broj muškaraca koji aktivno djeluju u oblasti ravnopravnosti spolova svakim danom sve veći. Danas ste imali priliku da u uvodnim govorima prije mene čujete četri muškarca koji su predstavljali svoje rezultate i rezultate institucija i organizacija koje predstavljaju dok ćete u nastavku čuti rezultate organizacija koje predstavljaju četri žene.

 Rezultati djelovanja ovih žena i ovih muškaraca u oblasti ravnopravnosti spolova u velikoj mjeri doprinose promjeni stereotipa i predrasuda i mi smo ponosni što zajedno sa njima djelujemo u ovoj oblasti.

 Agencija za ravnopravnost spolova BIH će i dalje predano na osiguravanju i promociji ravnopravnosti žena i muškaraca u Bosni i Hercegovini i usmjeravati će rad drugih institucija kako bi žene u Bosni i Hercegovini dobile priliku da usmjeravaju razvoj društva i kako bi ostvarile istinsku ravnopravnost.

 Nadam se da će u ovoj godini broj saveznika i saveznica nastaviti da raste te da ćemo se u ovoj sali vidjeti i naredne godine i to u većem broju.