Uznemiravanje na osnovu spola i seksualno uznemiravanje su definirani zakonima Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini  – prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“ br. 32/10):

„Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje po osnovu spola kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba i stvoriti zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje ili kojim se postiže takav učinak.“

 „Seksualno uznemiravanje je svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba, ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.“

Četri su osnovna elementa koja je neophodno ispuniti da bi se neko ponašanje moglo smatrati uznemiravanjem na osnovu spola ili seksualnim uznemiravanjem. Oni se sastoje od subjektivnog elementa, radnje, prirode radnje i posljedice. Ovi elementi proizlaze iz same zakonske definicije uznemiravanja na osnovu spola ili seksualnog uznemiravanja i oni moraju biti kumulativno ispunjeni. Ukoliko neki od elemenata nisu ispunjeni može se raditi o nekom drugom obliku uznemiravanja ili neki drugi oblik diskriminacije kao što je mobing ili nasilje na osnovu spola.