Prema Istraživanju o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, koje su proveli Agencija za ravnopravnost spolova, Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava BiH, entitetski gender centri i statističke institucije, čak 47,2% žena tokom odraslog života bilo je bar jednom izloženo jednom od oblika nasilja, dok je u godini koja je prethodila istraživanju u takvoj situaciji bilo 11,9% žena.

U borbu za rodnu ravnopravnost, kroz projekat “Stop nasilju nad ženama”, uključila se i kompanija Mozzart. Regionalni lider u oblasti priređivanja igara na sreću i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su Protokol o saradnji.

Direktorica Gender Centra Federacije BiH, Ana Vuković i rukovodilac Direkcije korporativnih poslova kompanije Mozzart, Selma Salkanović potpisale su Protokol o saradnji, kojim se šalje jasna poruka o važnosti ravnopravnosti spolova i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

„Želim da se zahvalim kompaniji Mozzart koja je prepoznala koliko je značajno i nužno pružiti podršku unapređenju ravnopravnosti splova, borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini. Gender Centar Federacije BiH, kroz svoje aktivnosti i saradnju sa institucijama i nevladinim organizacijama, ima širu sliku stanja na terenu, što olakšava identificiranje stvarnih potreba i prioriteta djelovanja, zbog čega očekujemo da će ova saradnja rezultirati konkretnom podrškom za prioritete koji će biti identificirani. Nadamo se kvalitetnoj i uspješnoj saradnji, također nadamo se da će ovakve aktivnosti potaknuti i druge kompanije na društveno odgovorno djelovanje“ poručila je Ana Vuković, direktorica Gender Centra Federacije BiH.

Kompanija Mozzart je pokrenula projekat “Stop nasilju nad ženama” u okviru kojeg je nedavno potpisan i Protokol o saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH.

Nasilje nad ženama nije problem koji pogađa samo žene, nego i problem koji pogađa društvo u cjelini. Država i državni organi su tu da postave zakonodavni i institucionalni okvir, ali ukoliko se svi članovi društva ne uključe, rezultati će izostati. Drago nam je što je Gender Centar Federacije BiH prihvatio naš poziv za saradnju i ovo potpisivanje protokola je samo početak uspješne saradnje u kojoj ćemo provesti niz aktivnosti, počevši od edukacije i osvješćivanja do različitih konkretnih oblika pomoći sigurnim kućama“, rekla je rukovodilac Direkcije korporativnih poslova kompanije Mozzart, Selma Salkanović.
Podsjetimo, na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji osam sigurnih kuća i to u Sarajevu, Banjaluci, Tuzli, Mostaru, Modriči, Bihaću, Bijeljini i Zenici sa ukupno 200 raspoloživih mjesta za žene i djecu žrtve nasilja.

Zatražite pomoć – SOS LINIJE 1264 i 1265

Operateri na SOS telefonskim linijama pružaju podršku žrtvama nasilja u krizi, te daju informacije o njihovim pravima, zakonskim mogućnostima, te ih upućuju u relevantne nadležne institucije ili nevladine organizacije za širi oblik podrške.

Također, u određenim slučajevima SOS operateri obavještavaju nadležnu policijsku stanicu i centre za socijalni rad.

Poziv na SOS telefone 1265 za područje Federacije BiH i 1264 za Republiku Srpsku su besplatni, povjerljivi i dostupni 24/7, a nasilje je moguće prijaviti i anonimno u slučaju da mu svjedočite u svom okruženju. SOS telefone su uspostavili entitetski gender centri u saradnji sa nevladinim organizacijama i centrima za socijalni rad.