Direktorica Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine Ana Vuković danas je u Sarajevu sa ministricom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine  – gospođom Semiha Borovac, potpisala Supsidijarni sporazum za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II Program.

Ukupan budžet ovog programa u iznosu od 2,9 miliona KM donacija je Kraljevine Švedske, a realiziran je posrestvom Međunarodne razvojne agencije za saradnju (SIDA).

Od tog iznosa po 838.750 KM pripada Gender Centru Federacije BiH, a ostatak Agenciji za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Gender centru Republike Srpske.

Program FIGAP II će omogućiti dodatno osnaživanje gender institucionalnih mehanizama u Bosni i Hercegovini i uključivanje aktivnosti iz Gender akcionog plana BiH u programe rada nadležnih institucija što će doprinijeti djelotvornijem uključivanju principa ravnopravnosti spolova u institucijama. Također, na ovaj način će biti omogućena podrška i nevladinim organizacijama na planu promocije i uvođenja principa rodne ravnopravnosti u svim sferama javnog i privatnog života u našoj zemlji.