Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena – CEDAW (1979) koja čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Donošenjem Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini 2003. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 16/03), te izmjenama i dopunama Zakona ( „Službeni glasnik BiH“, broj 102/09) i utvrđivanjem prečišćenog teksta („Službeni glasnik BiH“, broj 32/10), pravni standardi ravnopravnosti spolova, utvrđeni ovom Konvencijom, postali su dio pravnog sistema BiH.

Bosna i Hercegovina ima obavezu izvještavanja prema Konvenciji UN-a o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), najmanje svake četiri godine, odnosno, po zahtjevu Komiteta za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena – CEDAW Komiteta.

Na osnovu Zaklјučnih zapažanja na kombinovani četvrti i peti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine UN Komiteta (CEDAW /C/BIH/CO/4-5) od 25. jula 2013. godine, Komitet je pozvao zemlјu članicu da podnese svoj šesti periodični izvještaj u julu 2017. godine.

Iako je ustalјena praksa da organizacije civilnog društva sačinjavaju izvještaj u sjeni, koji će se razmatrati prije izvještaja institucija BiH pred Komitetom, ovim putem pozivamo zainteresovane organizacije civilnog društva da se uključe u proces izvještavanja Bosne i Hercegovine, u cilju predstavljanja što realnijeg stanja po oblastima Konvencije, kako u pogledu dobrih praksi i međusobne saradnje, tako i u pogledu poteškoća i izazova u primjeni Konvencije.

Šesti periodični CEDAW Izvještaj se priprema u slijedećim oblastima:

 1. Diskriminacija žena i mjere za otklanjanje diskriminacije žena
 2. Otklanjanje stereotipa i predrasuda (uključujući nasilje nad ženama i porodično nasilje, seksualno nasilje kao ratni zločini i zločini protiv čovječnosti)
 3. Trgovina ženama i eksploatacija žena kroz prostituciju
 4. Politički i javni život (ustavno – pravno aktivno i pasivno biračko pravo, žene u političkim strankama, žene u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, žene u sudskim i tužilačkim uredima, žene u sindikatima)
 5. Učešće žena u diplomatskim i međunarodnim organizacijama
 6. Državljanstvo
 7. Obrazovanje
 8. Rad, penzije i socijalna zaštita
 9. Zdravstvena zaštita
 10. Druga područja ekonomskog i društvenog života (porodična primanja, žene – pripadnice nacionalnih manjina, izbjeglice i raseljene osobe, sport i kultura, itd.)
 11. Žene iz ruralnih područja
 12. Ravnopravnost pred zakonom
 13. Brak i porodični odnosi

Prilikom prikupljanja i sačinjavanja traženih informacija molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće:

 • Informacije za ovaj periodični izvještaj odnose se na period od razmatranja prethodnog izvještaja do predstavlјanja sadašnjeg izvještaja, u ovom slučaju od jula 2013. godine do dana izvještavanja;
 • Dostavljene informacije sadrže pregled postignutih rezultata po oblastima Konvencije;
 • Informacije sadrže osvrt na sprovođenje Zaključnih komentara i preporuka na prethodni izvještaj, te izazove u sprovođenju preporuka (preporuke su dostupne na: http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/02/CEDAW_4-5.pdf );
 • Informacije sadrže poseban osvrt na primjenu Konvencije u pogledu zaštite ljudskih prava različitih grupa žena, naročito onih koje su izložene višestrukoj diskriminaciji.

Molimo Vas da tražene informacije dostavite u pisanoj i elektronskoj verziji najkasnije do 29.03.2017.godine, na adresu Gender Centra Federacije Bosne I Hercegovine: ul. Put života 2 Sarajevo, a elektronsku verziju na protokol@gcfbih.gov.ba.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju, možete nas kontaktirati putem telefona 033 665-883.