Poziv za dostavljanje ponuda po Aneksu II dio B. ZJN za:

Poziv TD za aneks II dio B hoteli i ugostiteljske 17-2-1_opt

Poziv ostaje otvoren do  31.12.2020. godine u 12:00 sati. Zainteresovani za učešće u postupku dodjele ugovora mogu se za više informacija obratiti  Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine, putem e -maila: protokol@gcfbih.gov.ba ili na telefon  +387 33 665 883.