Provođenje javnih nabavki putem direktnog sporazuma za robe i usluge u 2019. godini

U skladu sa članom 15.,18., 87. i 90. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, br.  39/14) i člana 4. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Gender Centru Federacije BiH, broj: 03-34-237/19, od 10.06.2019. godine Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine pokreće postupak dodjele ugovora putem direktnog postupka u skladu sa Planom javnih nabavki za 2019. godinu, broj: 03-34-205/19 od 09.5.2019. godine i Izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, broj: 03-34-205/19-1 od 11.09.2019. godine za sljedeće usluge:

Usluge:

  • Izrada video spota
  • Usluge putničkih agencija i slične usluge

Zainteresovani za učešće u postupku dodjele ugovora mogu se za više informacija obratiti Gender Centru Federacije BiH, putem e-maila: protokol@gcfbih.gov.ba ili na telefon 033 665 883. Poziv ostaje otvoren do 18.11.2019. godine u 10:00.