Prema važećim zakonima iz oblasti rada, u Bosni i Hercegovini zabranjena je svaka vrsta diskriminacije po osnovu prava na rad i zapošljavanje.  Donesene je u Zakon o zabrani diskriminacije koji definirao postupak zaštite od diskriminacije u pravnom sistemu BiH.

Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (članovi 12-16) regulirano je pitanje zapošljavanja, rada i pristupa svim oblicima resursa. Zakon zabranjuje diskriminaciju na osnovu spola u radu i radnim odnosima. Zakonom je zabranjeno uskraćivanje jednake plaće za rad jednake vrijednosti za oba spola, onemogućavanje napredovanja na poslu pod jednakim uvjetima, onemogućavanje jednakih uvjeta za obrazovanje, neravnomjerna prilagođenost radnih i pomoćnih prostorija za rad potrebama osoba oba spola, različit tretman zbog trudnoće, porođaja ili korištenja prava na porodiljsko odsustvo, bilo koji nepovoljan tretman roditelja ili staratelja u usklađivanju obveza iz profesionalnog i porodičnog života ili svaka druga radnja ili djelo koje predstavlja neki od oblika: izravne ili neizravne diskriminacije, utvrđenih članom 4, stavovima (1) i (2) prečišćenog teksta Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH.

Za više podataka vezanih za zaštitu od diskriminacije na osnovu spolova pogledajte dio koji se odnosi na diskriminaciju na osnovu spola.