U ovom djelu dat je pregled zdravstvenog stanja muškaraca i žena koji daje ujedno i detaljnju sliku ukupnog stanja zdravstvenog sistema u FBiH i njegovoj mogućnosti da odgovori na zdravstvene potrebe stanovništva. Prema izdvojenim demografskim pokazateljima za ovaj period, vidljivo je da Federacija BiH ima više stanovnika u dobi 0-14 godine od članica EU, dok je broj stanovnika preko 65 godina nešto manji. Po prihodu po glavi stanovnika pokazatelji su nepovoljni (mada se u datom periodu prihod povećao a zatim smanjio za prosječno oko 1.600 KM). Također stopa nezaposlenosti je gotovo tri puta veća. Živorođenih na 1000 stanovnika ima manje za oko 1-2%, a stopa fertiliteta u FBiH je na približnom nivou kao u zemljama EU.

 

Demografski podaci Članice EU do 2004. ili 2007. god Federacija Bosne i Hercegovine 2010. Federacija Bosne i Hercegovine 2011. Federacija Bosne i Hercegovine 2012.
Procjena broja stanovnika 0-14 god. 14,92%

65+ god. 14,77%

0-14 god. 18,5 %

65+ god. 14,7%

0-14 god. 17,9 %

65+ god. 14,1%

0-14 god. 17,1 %

65+ god. 14,2%

GDP per capita (u USA $) 11717,2 3.690 KM 5.484 KM 4.070 KM
Stopa nezaposlenosti 10,55 Administrativna:       45%

Prema anketi:         29,1%

Administrativna:       45%

Prema anketi:         29,1%

Administrativna: 45%

Prema anketi:         29,4%

Živorođeni /1000 stanovnika 10,46 9,3 9,0 9,02
Stopa fertiliteta 1,38 1,3 1,3 1,3

Uporedna statistika o zdravlju žena i muškaraca u FBiH i EU zemljama – odabrani pokazatelji za 2010-2012. godini (ZZJZ FBiH)

Dalji pregled nam daje potpuniju sliku zdravstvenog stanja prema indikatorima, koje posmatramo kroz slijedeće indikatore:

  1. pet vodećih oboljenja kao uzroka smrti kod žena i muškaraca
  2. pregled prisutnosti riziko faktora za obolijevanje
  3. broj oboljelih od karcinoma reproduktivnih organa
  4. broj oboljelih žena od karcinoma dojke
  5. broj oboljelih muškaraca od karcinoma prostate
  6. broj maloljetničkih trudnoća

Pet vodećih oboljenja kao uzroka smrti kod žena u FBiH

Dijagnoza i šifra oboljenja 2010 2011 2012
Broj umrlih Stopa/1000 Broj

umrlih

Stopa/1000 Broj

umrlih

Moždani udar (I63) 1.147 1,0 1.118 0,9 1.054
Kardiomiopatija (I42) 1.021 0,9 927 0,8 944
Srčani zastoj (I46) 979 0,8 853 0,7 822
Akutni infarkt miokarda (I21) 665 0,6 548 0,5 503
Inzulin ovisni diabetes mellitus (E10) 407 0,3 407 0,3 486
Ostali uzroci smrti 5.910 5,0 5.986 5,0 6.306
Ukupno umrlih 10.129 8,5 9.839 8,2 10.115

Pet vodećih oboljenja kao uzroka smrti kod muškaraca u FBiH

 

Dijagnoza i šifra oboljenja 2010 2011 2012
Broj

umrlih

Stopa/1000 Broj

umrlih

Stopa/1000 Broj

umrlih

Moždani udar (I63) 955 0,8 866 0,8 871
Akutni infarkt miokarda (I21) 953 0,8 810 0,7 812
Kardiomiopatija (I42) 819 0,7 789 0,7 783
Maligna neoplazma bronha i pluća (C34) 801 0,7 838 0,7 902
Srčani zastoj (I46) 790 0,7 765 0,7 800
Ostali uzroci smrti 6.035 5,3 6.301 5,5 6.576
Ukupno umrlih 10.353 9,1 10.369 9,0 10.744

Iz ovih tabela vidljivo je da su u vrhu oboljenja od kojih umiru i žene i muškarci u FBiH kardiovaskularna oboljenja, s tim da je ovaj broj nešto veći kod žena. S tim se povezuje i velika prisutnost riziko faktora kao što su: pušenje (odrasli 37.6%), gojaznost (21.5%), konzumiranje alkohola (21.5%) i fizička neaktivnost (85%). Gojaznost je više prisutna kod žena, za 8,5%, kao i veća fizička neaktivnost, za 7,6%. S druge strane, muškarci mnogo više konzumiraju alkohol od žena, dva i po puta više, kao i cigarete, za 20% više. Ovi problemi su prepoznati od strane zdravstvenog sistema, pa, prema istraživanju iz 2010. godine, većina doktora porodične medicine (63,7%) i medicinskih sestara (43,9%) obavlja i evidentira preventivne aktivnosti putem pojedinačnih savjetovanja, a trećina njih organizira i grupna savjetovanja pacijenata o prestanku pušenja, zdravoj ishrani i odgovarajućoj fizičkoj aktivnosti[1]. Međutim, imajući u vidu veliko prisustvo rizičnih faktora vezanih za životni stil muškaraca i žena Federacije BiH, mnogo više bi moralo biti učinjeno na mijenjanju zdravstvenih navika stanovništva. Naročito su podaci o izrazitoj fizičkoj neaktivnosti stanovništva zabrinjavajući, što takođe pokazuje i analiza učešća žena i mušaraca u sportskim i rekreativnim aktivnostima data u ovoj studiji.

2010 – 2012 godine
Prevalenca faktora rizika u stanovništvu Federacije BiH, starosti 25-64 godine Ukupno Muškarci Žene
Pušenje (odrasli) 37,6% 49,2% 29,7%
Konzumiranje alkohola 29,5% 54,1% 12,5%
Gojaznost

(BMI-Indeks tjelesne mase>30)

21,5% 16,5% 25,0%
Fizička aktivnost-aktivni 15% 19,6% 12%

Na nivou FBiH, broj oboljelih žena od karcinoma reproduktivnih organa (broj žena oboljelih od karcinoma raka grlića maternice, tijela maternice i jajnika) u 2010. godini iznosio je 404, u 2011. 437, dok su u 2012.godini registrirane 373 žene oboljele od karcinoma reproduktivnih organa. Na grafiku ispod je vidljivo da je broj oboljelih žena od karcinoma reproduktivnih organa bio najviši u 2011., a najniži u 2012. godini.

z5 

Pregled po kantonima pokazuje da je najveći broj oboljelih od karcinoma reproduktivnih organa za period 2010. – 2012. godine bio u Tuzlanskom kantonu i Srednjobosanskom kantonu. Za navedeni period u Bosansko-podrinjskom kantonu nije registrirana ni jedna oboljela osoba, a i Posavski kanton, također, pokazuje mali broj oboljelih žena od karcinoma reproduktivnih organa.

Broj žena oboljelih od karcinoma reproduktivnih organa – Pregled po kantonima
 Kanton 2010 2011 2012
BPK 0 0 0
HNK 31 37 32
KS 30 21 18
K10 6 28 16
PK 4 0 8
SBK 46 71 73
TK 88 76 97
USK 0 5 16
ZDK 31 59 64
ZHK 11 27 29

Što se tiče oboljevanja od karcinoma dojke, on je još uvijek vodeći uzrok smrti od raka kod žena u FBiH. je iz grafika ispod vidljivo je da je na nivou FBiH broj žena oboljelih od karcinoma dojke bio je najviši u 2010. godini (583 registrirana pacijenta), u 2011. je taj broj iznosio 217, dok je u 2012. registrirano 269 žena oboljelih od karcinoma dojke.

Iz tabele ispod vidljivo je da je najveći broj oboljelih žena od karcinoma dojke u periodu 2010-2012. registriran u Tuzlanskom kantonu, Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom i Kantonu Sarajevo. U Kantonu Sarajevo vidljivo je najveće smanjenje broja oboljelih od karcinoma dojke u ovom periodu. U 2010. godini broj žena oboljelih od karcinoma dojke iznosio je 58, dok se taj broj u 2011. smanjio na 35, a u 2012. godini došlo je ponovo do povećanja na 38 žena oboljelih od karcinoma dojke. U periodu 2010-2012. najveći porast u broju žena oboljelih od karcinoma dojke vidljiv je u Srednjobosanskom kantonu. Tako je broj oboljelih u 2010. iznosio 23 žene, u 2011. registrirane su 42, dok je 2012. registrirano čak 56 žena oboljelih od karcinoma dojke.

z6

Za navedeni period u Bosansko-podrinjskom kantonu nije registrirana ni jedna žena oboljela od karcinoma dojke.

Broj žena oboljelih od karcinoma dojke – Pregled po kantonima
Kanton 2010 2011 2012
BPK 0 0 0
HNK 29 31 48
KS 58 35 38
K10 0 15 5
PK 2 2 4
SBK 23 42 56
TK 35 41 53
USK 1 3 0
ZDK 48 42 44
ZHK 11 6 21

Iz grafika ispod vidljivo je da je na nivou FBiH, broj oboljelih od karcinoma prostate u periodu 2010-2012, bio najveći u 2012. godini. Ukupan broj oboljelih od karcinoma prostate u FBiH za 2010. godinu iznosio je 695, za 2011. godinu registrirano je 654 oboljela i u 2012. godini 776 oboljelih. Vidljivo je da je broj oboljelih od karcinoma prostate u periodu 2010-2012. najveći u Kantonu Sarajevo, zatim u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Tuzlanskom kantonu.

U Tuzlanskom kantonu u ovom periodu vidljiv je i porast u broju oboljelih od karcinoma prostate. Najmanji broj oboljelih od karcinoma prostate je zabilježen u Posavskom kantonu, Bosansko-podrinjskom i Kantonu 10.

Broj oboljelih od karcinoma prostate – Pregled po kantonima
Kanton 2010 2011 2012
BPK 15 2 16
HNK 156 136 157
KS 193 202 209
K10 10 22 8
PK 4 7
SBK 57 43 54
TK 112 119 162
USK 70 41 45
ZDK 70 76 74
ZHK 8 6 51

Moguće je zaključiti da se u odnosu na 2010. godinu u FBiH broj žena oboljelih od karcinoma dojke u naredne dvije godine smanjio za pola. Ovo smanjenje se može pripisati kontinuiranom provođenju programa prevencije, upravo za ovu grupu oboljenja. Poređenja radi, iz podataka o oboljevanju muškaraca od karcinoma prostate može se zaključiti da su za isti period preventivni programi ili izostali ili bili manje uspješni za muškarce.

 U vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem muškaraca i žena u Federaciji BiH navodimo i podatke o registriranim maloljetničkim trudnoćama iz kojih je moguće uočiti rastući trend u periodu 2010. – 2012. godine[2]. Broj registriranih maloljetničkih trudnoća u 2010. iznosio je 797, u 2011. registrirano je 956 maloljetničkih trudnoća, dok je u 2012. godini došlo do blagog pada i zabilježeno je 927 maloljetničkih trudnoća.

z7

Što se tiče statistike o registriranim maloljetničkim trudnoćama u FBiH, ona je teško dostupna, pa su tako dobiveni podaci od samo tri kantona (TK, ZDK i HNK). Iz tih podataka, vidljiv je porast u broju maloljetničkih trudnoća u Tuzlanskom kantonu za period 2010.- 2012. godine, a u Zeničko-dobojskom kantonu u navedenom periodu uočava se smanjenje broja maloljetničkih trudnoća.

Broj registriranih maloljetničkih trudnoća u tri kantona FBiH (2010 – 2012)
Kanton 2010 2011 2012
HNK 0 4 4
TK 59 70 77
ZDK 87 57 35

Navedeni podaci nam govore o potrebi da se ovom problemu posveti veća pažnja. Iako je u poslijednje vrijeme u Federaciji BiH dosta učinjeno na edukaciji mladih u ovoj oblasti, savjetovališta o zaštiti reproduktivnog i seksualnog zdravlja žene i muškarca djeluju u svega 30,9% zdravstvenih ustanova, a čak 59,3% ustanova nema takva savjetovališta[3].

Da postoji potreba za savjetovalištima ukazuje i podatak o niskom stepenu upotrebe kontraceptivnih metoda, pa tako je svaka treća žena starosti 15-49 godina izjavila je da koristi neku od metoda kontracepcije (33,6%). Ispitivanja pokazuju da mlađe žene koriste kontracepciju mnogo rjeđe nego starije i da su općenito najčešće metode prekinuti snošaj (koji koristi 19% udatih žena/žena koje žive u zajednici sa muškarcem), zatim korištenje prezervativa, dok samo 4% žena koristi oralna kontraceptivna sredstva[4].

Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva Federacije BiH su, osim bioloških faktora, snažno povezani sa životnim uvjetima, faktorima okoliša, životnim navikama stanovnika, ekonomskom situacijom u zemlji i mnogim drugim faktorima i pretežno su nepovoljni.U demografskom pogledu nastavljeno je starenje stanovništva, smanjenje stope nataliteta i prirodnog priraštaja, čija je vrijednost u 2012. godini bila izrazito nepovoljna (0,2‰). U čak pet kantona prirodni priraštaj ima negativnu vrijednost. (Posavskom, Bosansko-podrinjskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10)[5].

Što se tiče zdravlja žena, iz analizirane statistike vidimo da su u velikoj mjeri i dalje prisutni faktori rizika koji se vežu za nezdrave životne navike pa su stoga neophodni učinkovitiji programi za podizanje svijesti o važnosti brige o zdravlju i preventivni rad sa stanovništvom. Ako tome dodamo nalaze analiza položaja žena iz drugih djelova ovog dokumenta koji ukazuju na veliku izloženost siromaštvu, opterećenost dvostrukim teretom plaćenog i neplaćenog rada koji podrazumijeva i brigu o djeci, starima i bolesnima, ne treba da čudi visoka stopa oboljevanja, pa i smrtnost, od preventabilnih bolesti. S druge strane, društvena briga za zdravlje podrazumijeva osiguranje zdravstvene zaštite grupacijama stanovništva koje su izložene povećanom riziku obolijevanja i koja se pruža kroz sprečavanje, suzbijanje, rano otkrivanje i liječenje bolesti od većeg socijalno medicinskog značaja, te je stoga i ženama i muškarcima neophodno omogućiti bolji pristup kvalitetnijim uslugama prevencije i tretmana oboljenja.