Ovu publikaciju izradila je agencija UN Women u svojstvu kopredsjedavajućeg Tematske grupe Ujedinjenih nacija za rodna pitanja (GTG) u Bosni i Hercegovini radi pružanja boljeg uvida i podataka o napretku u ispunjavanju međunarodnih, regionalnih i državnih obaveza u pogledu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.

Profil rodne ravnopravnosti u zemlji poslužit će kao  analitički i operativni dokument, a između ostalog  dat će pregled prilika za otklanjanje razlika utvrđenih  pregledom dokumentacije i analizom. Profil sadrži utemeljenu procjenu ključnih izazova u vezi s rodnom ravnopravnošću u kontekstu održivog razvoja u BiH, utvrđuje rodne razlike u ostvarivanju socijalnih  i ekonomskih, kulturnih i političkih prava, te analizira osnovne uzroke utvrđenih izazova. Profil rodne ravnopravnosti također utvrđuje praznine u istraživanjima i podacima u oblasti rodne ravnopravnosti u BiH, uključujući potrebu za statističkim podacima kako bi se obuhvatila dodatna pitanja, odnosno kako bi se provela daljnja analiza sirovih podataka. Profil rodne ravnopravnosti procjenjuje efekte  utvrđenih izazova na žene i muškarce, s posebnom pažnjom posvećenom ranjivim grupama kao što su djevojčice I djevojke, žene s invaliditetom, Romkinje, žene koje žive u ruralnim ili udaljenim područjima,  samohrane majke, migrantice i žene izbjeglice, žene žrtve nasilja itd.

Ovaj izvještaj počinje opisom konteksta u zemlji na koju se odnosi Profil rodne ravnopravnosti, analizom trenutnog stanja ljudskih prava, situacijom u pogledu rodnih pitanja u trenutnim političkim okolnostima, dosadašnjim postignućima prema Agendi za održivi razvoj 2030., uz isticanje važnosti razvoja partnerske podrške. Izvještaj također analizira politiku i pravni okvir primjenjiv na BiH, s fokusom na međunarodne obaveze u pogledu rodne ravnopravnosti, zakonodavstva i strategija koje su usvojile domaće institucije, kao i postojeće institu[1]cionalne mehanizme za rodnu ravnopravnost. U dijelu IV Izvještaj analizira stanje ravnopravnosti spolova u BiH po nekoliko tematskih oblasti kako slijedi: upravljanje, političko učešće i odlučivanje, ekonomsko okruženje, zdravstvena i socijalna zaštita, obrazovanje, građansko učešće i sigurnost ljudi.

Konačno, Izvještaj navodi zaključke u vezi sa preostalim izazovima i postojećim prilikama koje zemlja ima u oblasti rodne ravnopravnosti u kontekstu plana za održivi razvoja.

Preuzmi unw profil rodne ravnopravnosti bih.pdf (unwomen.org)