Na Samitu o održivom razvoju, koji se održao 25. septembra 2015. godine, države članice Ujedinjenih nacija usvojile su, koji sadrži 17 Ciljeva održivog razvoja sa ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. godine.

Ciljevi održivog razvoja, koji se nazivaju i Globalnim ciljevima, predstavljaju nadgradnju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDGs) – osam ciljevaborbe protiv siromaštva  koje se svijet obavezao da će postići do 2015.  godine. Milenijumski ciljevi, usvojeni 2000. godine, obuhvataju veliki broj pitanja, uključujući borbu protiv siromaštva, gladi, bolesti, neravnopravnosti polova i obezbjeđivanje vode i sanitarnih uslova života. Na postizanju milenijumskih ciljeva ostvaren je ogroman uspjeh, što ukazuje na značaj postojanja objedinjujućeg programa koji počiva na ciljevima i rezultatima. Uprkos uspjehu, siromaštvo nije u potpunosti iskorijenjeno.

Globalni ciljevi i širi program održivosti idu mnogo dalje od milenijumskih ciljeva i bave se osnovnim uzrocima siromaštva i univerzalnom potrebom razvoja na dobrobit svih ljudi.

Globalnim ciljevima sada će biti dovršen zadatak iz milenijumskim ciljeva, pri čemu će se voditi računa o tome da ništa ne bude zanemareno.

Koji su to predloženi Globalni ciljevi?

                  

Svih 17 Ciljeva održivog razvoja povezano je sa tematskim područjima iz Strateškog plana UNDP-a. To su: održivi razvoj, demokratsko upravljanje i izgradnja mira i klima i otpornost na katastrofe. Cilj broj 1, koji se odnosi na siromaštvo, cilj broj 10, koji se odnosi na neravnopravnost i cilj broj 16, koji se odnosi na upravljanje, posebno su bitni za aktuelno djelovanje UNDP-a i dugoročno planiranje.

Integrisan pristup ostvarivanju napretka na višestrukim ciljevima suštinski je za postizanje Ciljeva održivog razvoja.