Informacije BIH UN CEDAW Komitetu (CEDAW/C/BIH/CO/4-5)

Na 18. sjednici održanoj 03.08.2015.godine, Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo Informaciju Bosne i Hercegovine UN CEDAW Komitetu prema stavu zaključnih zapažanja na kombinirani četvrti i peti periodični CEDAW izvještaj Bosne i Hercegovine, koja sadrži preduzete mjere koje se odnose na pitanja žena u postkonfliktnim situacijama i oblasti zapošljavanja.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će usvojenu informaciju dostaviti direktno Sekreterijatu UN CEDAW Komiteta, o čemu će obavijestiti Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Informacija, između ostalog, sadrži preduzete aktivnosti nadležnih institucija u BiH u oblasti unapređenja institucionalnog i političkog okvira za promoviranje ravnopravnosti spolova te osiguravanje primjene međunarodnih standarda u ovoj oblasti.

 Informacija BiH UN CEDAW Komitetu na bhs jeziku

Informacija BiH UN CEDAW Komitetu na engleskom jeziku

Skills

Posted on

4. Augusta 2015.