Praćenje primjene načela rodne ravnopravnosti – gender institucionalni mehanizmi

Gender institucionalni mehanizmi odnose se na pojedinačno državno tijelo, ili organizirani sistem specijaliziranih institucija (uredi, komisije, parlamentarna tijela, agencije itd.) smještenih na različitim nivoima vlasti koje su zadužene za unapređivanje statusa žena i provođenje politike ravnopravnosti žena i muškaraca – kao državne politike. Ove strukture trebalo bi da se bave temom rodne ravnopravnosti u svim područjima života i da stvore uvjete za uklanjanje socijalnih, ekonomskih, tradicijskih i političkih uzroka neravnopravnosti između žena i muškaraca[1].

U posljednjih desetak godina Bosna i Hercegovina je učinila značajne korake u smjeru razvijanja institucionalnih kapaciteta za rad na rodnoj ravnopravnosti i zakonskih odredaba uvedenih s ciljem garantiranja prava žena i rodne ravnopravnosti. Osnovani su entitetski gender-centri (Gender centar Federacije BiH i Gender centar Republike Srpske), te Agencija za ravnopravnost spolova koja djeluje na državnom nivou.

Razvijeni institucionalni mehanizmi za unapređivanje rodne ravnopravnosti nastali su dijelom kao odgovor na zahtjeve lokalnih i međunarodnih organizacija i inicijativa, ali i putem sve intenzivnijeg usklađivanja sa propisima i standardima međunarodne zajednice.

Osim navedenih, sistem institucionalnih mehanizama za ostvarivanje principa ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini čine i sljedeća tijela:

  1. Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
  2. Komisija za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  3. Komisija za ravnopravnost spolova Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
  4. Odbor za jednake mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske,
  5. Komisija za ravnopravnost spolova Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine,
  6. Komisije/odbori za ravnopravnost spolova kantonalnih skupština i kantonalnih vlada,
  7. Gradsko vijeće/Skupština grada (gradovi Sarajevo i Mostar),
  8. Komisije za ravnopravnost spolova općinskih vijeća/skupština općina i ureda načelnika općina (osnovane u više od 95% općina).

[1]CESI (2007), Feminizam i država.

Skills

Posted on

21. Oktobra 2015.