Tržište rada

Ciljevi Gender akcionog plana BIHPlanirane mjere Osnovni cilj koji se želi postići previđenim mjerama je eliminiranje diskriminacije na osnovu spola u radu, zapošljavanju i na tržištu rada te osiguranje jednakih mogućnosti ženama i muškarcima u pristupu ekonomskim...

Socijalna zaštita

Ciljevi Gender akcionog plana BIHPlanirane mjere Osnovni cilj koji se želi postići predviđenim mjerama je postići socijalnu sigurnosti svih granđana i građanki izmjenama i usklađivanjem zakonskih propisa iz područja socijalne inkluzije, te razvojem i primjenom...

Zdravstvena zaštita

Ciljevi Gender akcionog plana BIHPlanirane mjere Osnovni cilj koji se želi postići predviđenim mjerama je poboljšati zdravstveno stanje žena i muškaraca zahvaljujući jednostavnijem i učinkovitijem pristupu informacijama i zdravstvenim ustanovama. I.5.1....

Obrazovanje

Ciljevi Gender akcionog plana BIHPlanirane mjere Osnovni cilj koji se želi postići predviđenim mjerama je stvaranje jednakih mogućnosti i pristupa naobrazbi za djevojčice i dječake, žene i muškarce u bilo kojoj životnoj dobi, uključujući pripadnike/ce vulnerabilnih...