Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu danas je održana promocija Studije „Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u visokom obrazovanju: između teorije i prakse“, autora doc. dr. Amera Osmića i autorica prof. dr. Lejle Osmić, prof. dr. Sanele Šadić, prof. dr. Amile Ždralović i doc. dr. Enite Čustović. Studija je rezultat istraživanja provedenog u okviru projekta „Analiza Nastavnih planova i programa društvenih i humanističkih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu o zastupljenosti i obimu nastavnih sadržaja koji tretiraju problematiku rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici”. Projekat su realizovali Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u okviru Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici, a podržan kroz FIGAP II program.

Na promociji su govorili prof. dr. Sead Turčalo, dekan Fakulteta političkih nauka, prof. dr. Enita Nakaš, prorektoresa za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i dr. sci. Zlatan Hrnčić iz Gender Centra Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Osim autora i autorica Studije, prisutnima su se obratili i prof. dr. Jasna Bakšić Muftić i prof. dr. Asim Mujkić, recenzenti i promotori Studije.

Studija predstavlja značajan doprinos u pozicioniranju i problematiziranju rodne ravnopravnosti, nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, kao i analizi zastupljenosti ovih tema u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Zaključci i preporuke Studije o temama nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja od iznimnog su značaja za prevazilaženje raskoraka između teorije i prakse.

Kompletna Studija „Nasilje u porodici i rodno zasnovano nasilje u visokom obrazovanju: između teorije i prakse“ dostupna je na linku:

https://fpn.unsa.ba/b/wp-content/uploads/2022/11/STUDIJA_FINAL_NuP-1.pdf