Zgroženi posljednjim slučajem višestrukog ubistva u Gradačcu 11.08.2023. godine, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine izražava najoštriju osudu femicida i objavljivanja istog na društvenoj mreži.

Ovim putem urgiramo na predstavnike organa pravosuđa da pooštre praksu kažnjavanja za krivična djela rodno zasnovanog nasilja, nasilja u porodici i ubistava žena. Također, apelujemo na institucije u sistemu zaštite da žrtvama nasilja u momentima kada odluče napustiti nasilno okruženje pruže najveću podršku i zaštitu.

Apelujemo na medije da u izvještavanju o slučajevima femicida ne pristupaju senzacionalistički i ne koriste termine kojima se umanjuje ozbiljnost zločina nad ženama. Pozivamo nadležne organe da istraže i sankcioniraju širenje i podržavanje nasilnog sadržaja na društvenim mrežama. Nažalost svjedoci smo konstantnog kršenja ljudskih prava žena u vidu najekstremnijeg nasilja koje dovodi i do smrtnog ishoda, a načini izvršenja često pokazuju veliku brutalnost i svirepost prema žrtvi.

Femicid najčešće nije incident već je posljedica dugotrajne izloženosti raznim oblicima nasilja od strane počinioca. Uzroci nasilja nad ženama povezani su s općim položajem žena u društvu, diskriminacijom žena, rodnim ulogama, nejednakom raspodjelom moći između muškaraca i žena, rodnim stereotipima, predrasudama i nasiljem nad ženama. Prisutnost vatrenog oružja u domu jedan je od faktora koji povećava rizik od femicida. “Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini” koju je 2022. godine objavio AIRE Centar pokazala je da se više od jedne trećine pokušaja i izvršenog femicida desilo u stanu, kući ili dvorištu žrtve čime se potvrđuje da je za ženu koja trpi nasilje najopasnije mjesto upravo njen dom.

Podsjećamo da su često djeca u vrijeme svog odrastanja izložena porodičnom nasilju i gubitku roditelja i da je opasnost od transgeneracijske transmisije nasilja izrazito velika, zbog čega je neophodno da jedan od glavnih prioriteta bude preventivno djelovanje i sprečavanje rodno zasnovanog nasilja. Ratifikacijom Istanbulske konvencije Bosna i Hercegovina se obavezala na poduzimanje zakonodavnih i drugih mjera radi osiguranja pravnog, institucionalnog i organizacionog okvira za prevenciju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštitu žrtava nasilja i kažnjavanje počinitelja nasilja.

Krivični zakon Federacije BiH propisuje teže kažnjavanje za kvalifikovani oblik ubistva iz mržnje čija osnova može biti i spol žrtve, za koju je zapriječena kazna zatvora najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora, dok za najteži oblik nasilja u porodici koji rezultira smrću člana porodice kojeg je počinilac prethodno zlostavljao, zapriječena kazna je najmanje deset godina ili kazna dugotrajnog zatvora.