Gender Centar Vlade FBiH u partnerstvu sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, borbu i zaštitu od nasilja u porodici Kantona 10 organizirao je sastanak Koordinacionog tijela i općinskih Multisektorskih timova. Sastanak je održan 21. juna 2017. u Glamoču u sali Općinskog vijeća, a učesnici na sastanku su bili članovi kantonalnog koordinacionog tijela kao i predstavnici općinskih multisektorskih timova (predstavnici centara za socijalni rad, policije, zdravstva, kantonalnog tužilaštva, općine Glamoč, obrazovanja i ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih K10). Tema sastanka bila je izrada Programa mjera za Kanton 10 i aktivnosti koordinacionog tijela, te informacije o osnivanju općinskih multisektorskih timova u šest općina Kantona 10. Sastanak KT i MT je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekat se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA. Slijedeći sastanak bit će održan krajem augusta 2017. u Tomislavgradu.