Gender Centar Vlade FBiH u partnerstvu sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, borbu i zaštitu od nasilja u porodici Srednjobosanskog kantona organizirao je sastanak Koordinacionog tijela i općinskih Multisektorskih timova. Sastanak je održan 22. juna 2017. u Kreševu u sali HKD Napredak, a učesnici na sastanku su bili članovi kantonalnog koordinacionog tijela kao i predstavnici općinskih multisektorskih timova (predstavnici centara/službi za socijalni rad, policije, zdravstva, obrazovanja i općine Kreševo). Tema sastanka bila je analiza Programa mjera 2015.-2016. i izrada Programa mjera 2017.-2018. za SBK i aktivnosti koordinacionog tijela, te informacije o osnivanju općinskih multisektorskih timova u dvanaest općina Srednjobosanskog kantona. Sastanak KT i MT je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“. Projekat se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA. Slijedeći sastanak bit će održan krajem augusta 2017. u Novom Travniku.