Gender Centar FBiH u saradnji sa Koordinacionim tijelom za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici Kantona 10 održao je dana 16.11.2016. u Livnu Inicijalni radni sastanak za provedbu projekta Unapređenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou. Projekat se realizira u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA.

Na sastanku je prezentiran projekat i aktivnosti koje će biti realizirane u naredne tri godine kroz podršku radnim sastancima koordinacionih tijela i multisektorskih timova, edukacije profesionalaca, osnaživanje i podršku u radu i realizaciji projekata na lokalnom nivou. Na sastanku je urađen kratak pregled dosadašnjih aktivnosti i analiza stanja u oblasti nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja na području Kantona 10, te dogovoreni naredni koraci u implementaciji projektnih aktivnosti.