Da bismo vidjeli kako doista žene uživaju politička prava, ova studija daje nalaze analize i statistike uključenosti žena i u druge funkcije u svim granama vlasti. Pošto je najveća politička moć u državi koncentrirana u organima izvršne vlasti, studija je uradila i rodnu analizu strukture ovog nivoa vlasti.

Dok je u zemljama članicama EU vidljiva prisutnost žena kao predsjednica vlada, premijerki, ministrica i zamjenica ministara[1], te čak blagi porast zastupljenosti žena za 1,5 procenata između 2010. godine i 2012. godine na ovim pozicijama[2], za isti period u FBiH vidljivo je daleko manje učešće žena.

 

 

Predsjednici/ce Premijeri/ke Ministri/ce i zamjenici/ce ministara
Žene

(N)

Muškarci

(N)

Žene

(N)

Muškarci

(N)

Žene

(N)

Muškarci

(N)

Žene

(%)

Muškarci

(%)

EU-28 1 20 3 25 258 765 25 75
Belgija     1 6 13 32 68
Bugarska   1   1 19 37 34 66
Češka   1   1 1 14 7 93
Danska   1   10 12 45 55
Njemačka   1 1   12 32 27 73
Estonija   1   1 1 12 8 92
Irska   1   1 4 26 13 87
Grčka   1   1 2 23 8 92
Španija     1 10 28 26 74
Francuska   1   1 18 20 47 53
Hrvatska   1   1 4 17 19 81
Italija   1   1 15 47 24 76
Kipar   1   1 1 11 8 92
Latvija   1   1 7 18 28 72
Litvanija 1     1 11 49 18 82
Luksemburg     1 4 11 27 73
Mađarska   1   1 1 9 10 90
Malta   1   1 2 21 9 91
Holandija     1 8 12 40 60
Austrija   1   1 6 12 33 67
Poljska   1   1 33 86 28 72
Portugal   1   1 8 48 14 86
Rumunija   1   1 6 22 21 79
Slovenjia   1 1   12 29 29 71
Slovačka   1   1 3 33 8 92
Finska   1   1 17 15 53 47
Švedska     1 13 11 54 46
Velika Britanija     1 24 97 20 80
Makedonija   1   1 4 35 10 90
Turska   1   1 1 25 4 96
Srbija   1   1 3 19 14 86
Island   1   1 3 6 33 67
Lihtenštajn     1 5 5 50 50
Norveška   1   20 40 33 67
Sve zemlje 1 24 4 30 294 895 25 75
– = n/a, : = podaci nisu dostupni
Podaci od 29/10/2013-15/11/201

Tabela 26 Zastupljenost žena u vladama zemalja EU

 

Naime, žene su i dalje značajno podzastupljene u izvršnoj vlasti kako na nivou BiH, tako i na nivou FBiH. Izraženo u procentima, radi se o samo oko 15% čelnih pozicija na nivou BiH koje zauzimaju žene. Ipak, u poređenju sa državama iz regije, situacija u BiH (ali ne i FBiH, gdje je učešće samo 6%) je osjetno bolja nego u Crnoj Gori (10% čelnih pozicija pripada ženama), Srbiji (14%), Makedoniji (10), ali ne i u Hrvatskoj (sa 20%, kao jedinoj od zemalja u regionu koja je, ipak, po postocima najbliža evropskim zahtjevima). Prema procentualnom udjelu žena na ministarskim pozicijama, stanje u FBiH se može porediti sa državama kao, npr., Saudijska Arabija i Kambodža, Turska i Azerbejdžan[3].

Na poziciji predsjednika Federacije BiH, od uspostavljanja ove funkcije 1994. godine, od 11 predsjednika bila je samo jedna žena u periodu od 2007. do 2011. godine (Borjana Krišto). Dalje, nijedna vlada u svom punom sazivu nije imala više od dvije ministrice od ukupno 17 ministarstava[4]. Idući na niže nivoe vlasti, muškarci su dominirali i kao predsjednici u svih deset kantona u FBiH, a među 100 kantonalnih ministara bilo je samo osam žena, i to najčešće u tzv. klasičnim ženskim portfeljima koji se bave stambenim pitanjima, socijalnom i zdravstvenom zaštitom, radom i obrazovanjem[5].

Vlada FBiH

 

 

Godina Ukupno Muškarci Žene Muškarci (%) Žene (%)
2003 17 15 2 88,2 11,8
2007 16 15 1 93,8 6,3
2011 16 15 1 93,8 6,3

Tabela 27 Zastupljenost žena u Vladi FBiH

Na nivou kantona procenat žena ministrica varira od 0% do 30% i više. Najviše ministarskih pozicija na kantonalnom nivou žene zauzimaju u Tuzlanskom kantonu – četiri od 12, slijede Zeničko-dobojski i Bosanskopodrinjski kanton sa tri ministrice. Po dvije ministrice imaju vlade Zapadnohercegovačkog i Kantona Sarajevo (10 ministara) dok je po jedno ministarsko mjesto pripalo ženama u Unsko-sanskom kantonu i Kantonu 10. U Posavskom, Srednjobosanskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu nema nijedne ministrice.

Kantonalne vlade (2011 – 2013) Premijer/ka Ukupno Muškarci Žene Muškarci (%) Žene (%)
M Ž
BPK 1   8 5 3 62,5 37,5
HNK 1   11 11 0 100 0
KS 1   12 10 2 83,3 16,7
K10 1   8 7 1 87,5 12,5
PK 1   8 8 0 100 0
SBK 1   8 8 0 100 0
TK 1   12 8 4 66,7 33,3
USK 1   9 8 1 88,9 11,1
ZDK 1   10 7 3 70 30
ZHK 1   8 6 2 75 25
Ukupno 10 0 94 78 16 83,0 17,0

Tabela 28 Zastupljenost žena u kantonalnim vladama

Premda je FBiH učinila dosta u smislu promoviranja rodne jednakosti u oblasti javnog života u ovom periodu kroz implementaciju UNSCR broj 1325, naročito uzevši u obzir strukturalne probleme i institucionalnu kompleksnost ovog entiteta, važno je naglasiti da se pitanje učešća žena u izvršnoj vlasti, nažalost, ne može riješiti jednostavno ciljanim promoviranjem veće zastupljenosti na pozicijama odlučivanja, već zahtijeva sveobuhvatno rješavanje problema rodne nejednakosti u svim segmentima društva. Izmjene u zakonskim okvirima su omogućile da se počnu planirati konkretni koraci kako bi se povećalo učešće žena u izvršnim organima. Međutim, u budućem periodu fokus treba da bude na razradi strategija i mjera koje su pokazale praktične rezultate u drugim zemljama sa sličnim političkim sistemom kao što je ovaj u FBiH.

[1]Postoji razlika u pozicijama muškaraca i žena u vlasti u zemljama članicama EU: Muškarci su češće na pozicijama koje se tiču vanjskih i unutrašnjih odnosa, odbrane i pravde dok su žene na pozicijama koje se tiču zdravstva, školstva i socio-kulturnih portfelja (European Commission – Directorate-General for Justice, 2013).

[2]EU (2013), Women and men in leadership positions in the European Union – A review of the situation and recent progress.

[3]UN WOMEN, Women in Politics: 2014 (preuzeto sa

http://www.unwomen.org/lo/what-we-do/~/media/8FD64A021C8840AC9AE6906D50658487.ashx).

[4]U mandatnom periodu od 2003. do 2007. godine bile su dvije ministrice, dok su u narednim mandatima žene zauzimale samo po jednu ministarsku poziciju na ovom nivou vlasti.

[5]Žene ministrice su najčešće na čelu kantonalnih ministarstava pravosuđa i uprave (KS, ZDK, ZHK), obrazovanja (BPK, TK i ZHK), socijalne politike (KS i BPK), zdravstva (TK i ZDK), finansija (TK i ZDK), prostornog uređenja i okoliša (BPK i USK) i preduzetništva (TK i K10).