Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 86 .redovnoj sjednici održanoj 30.04.2021. godine, imenovala je i Koordinaciono tijelo za izradu i praćenje Gender Akcionog plana Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2024. godine, a njegovi zadaci i obaveze resornih ministarstava biti će utvrđeni ovim planom.

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine pružiti će podršku u ovom procesu putem FIGAP II sredstava. Ova podrška i suradnja već ranije je ostavrena i sa Vladom Kantona Sarajevo, Vladom Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna, Vladom Zeničko-dobojskog kantona u kojima su imenovana tijela za izradu i praćenje kantonalnih Gender akcionih planova.