Usaglašavanjem dinamike i toka rada izrade operativnog i finasijskog plana Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom kantonu održan je prvi sastanak interresorne radne grupe Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.

min rspp 16.jul 2jpg

Zadatak interresorne radne grupe je da izradi prijedlog operativnog i finasijskog plana za provedbu Gender akcionog plana BiH u Tuzlanskom kantonu za period od 2018. do 2022. godine u skladu sa Gender akcionim planom Bosne i Hercegovine. Tokom izrade ovog dokumenta interresorna radna grupa će imati stručnu i metodološku podršku Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine  i to kroz provedbu FIGAP II programa.

Web stranica Vlade TK – Pripreme za provedbu Gender akcionog plana BiH (kim.ba)