Poziv organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena – CEDAW (1979) koja čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Donošenjem Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini 2003. godine („Službeni glasnik BiH“, broj...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA

Broj: 03-34-94-3/15 Sarajevo, 26.10.2015. godine   POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA) Na temelju članka. 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14)...