JAVNI POZIV – konsultant/ica

U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekat...

POZIV ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA

Broj: 01-34-110/18 Sarajevo, 23.07.2018. godine Na temelju člana 60. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, Broj 35/05), člana 64. stav (1) tačka b),. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim...

JAVNI POZIV – RADIONICA: Profesionalni stres i sagorijevanje

U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine realizira projekat...

EDUKACIJA PISANJE PROJEKATA, MONITORING I IZVJEŠTAVANJE

  EDUKACIJA PISANJE PROJEKATA, MONITORING I IZVJEŠTAVANJE U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender...

JAVNI POZIV ZA ANGAŽMAN OSOBE ZA STATISTIČKU OBRADU PODATAKA

JAVNI POZIV – STATISTIČKA OBRADA PODATAKA U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, Gender Centar...

POZIV ZA NABAVKU HOTELSKIH USLUGA

Broj: 01-34-143/17 Sarajevo, 27.10.2017. godine Na temelju člana 60. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, Broj 35/05), člana 64. stav (1) tačka b),. člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim...

JAVNI POZIV ZA ANGAŽMAN EDUKATORA

RAD SA POČINITELJIMA NASILJA EDUKACIJA ZA PROVOĐENJE GRUPA SAMOPOMOĆI U okviru realizacije UN WOMEN programa „Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA,...

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU KONSULTANTSKIH USLUGA

Broj: 03-34-350/17 Sarajevo, 31.08.2017. godine U skladu sa članom 60. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Herrcegovine („Službene novine Federacije BiH”, Broj 35/05), člana 18. stav (1), člana 87. stav (2) i člana 88. Zakona o javnim nabavkama...