JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za proces izrade Gender akcionog plana Unsko-sanskog kantona” O programu FIGAP II Program će...

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu „ Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II “Konsultant/ica za izradu Plana ravnopravnosti spolova u Društvu J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o....

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u programu Financijski mehanizam za provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine – FIGAP II - “Konsultant/ica za prikupljanje i obradu statističkih podataka u jedinicama lokalne samouprave" O programu...

Tel: +387 33 66 58 83
Fax: +387 33 26 52 00

E-mail: protokol@gcfbih.gov.ba