Direktorica Gender Centra Federacije BiH, gđa Ana Vuković uzela je učešće na Sub-regionalnim konsultacijama u organizaciji UN Women regionalne kancelarije za Evropu i centralnu Aziju u saradnji sa vladom Srbije.

Centralna tema ovog foruma bila je – Neiskorišteni potencijal: Jačanje liderstva i učešća žena u politikama i aktivnostima na temu klimatskih promjena, i smanjenja rizika od prirodnih nesreća u području Zapadnog Balkana i Turske.

Cilj foruma je potreba za koordiniranim regionalnim pristupom u pripremi doprinosa partnera diskusijama povodom ovogodišnje 66 sesije komisije o statusu žena, planirane za 14 – 25 marta na temu: Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena u kontekstu klimatskih promjena, i programa za smanjenje rizika od prirodnih nesreća.