JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADSKIM UPRAVAMA

JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADSKIM UPRAVAMA

  JAVNI POZIV OPĆINAMA I GRADSKIM UPRAVAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PRIJAVU UČEŠĆA U PROGRAMU OBUKE ZA ČLANOVE/ČLANICE KOMISIJA/ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA Udruženje građana „Nešto Više“, u partnerstvu sa organizacijom Amica Educa i saradnicima Gender Centar...