Kampanja #boljevako

 „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) BH / S

Usvojen Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona

Usvojen Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona

Na prijedlog Koordinacionog odbora za ravnopravnost spolova Unsko-sanskog kantona, a uz podršku Gender Centra Federacije BiH,Vlada Kantona, na 332. sjednici, donijela je Odluku kojom usvaja Gender akcioni plan Unsko-sanskog kantona za period 2022.- 2025.godine. Gender...

Gender Centar Federacije BiH na novoj adresi

Gender Centar Federacije BiH na novoj adresi

Obavještavamo Vas da smo od 06.04.2022. godine na novoj adresi Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo, zgrada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, XIV sprat. S poštovanjem,      

Mirza Teletović podržao projekat “Stop nasilju nad ženama”

Mirza Teletović podržao projekat “Stop nasilju nad ženama”

Sve više sportista se uključuje u akciju koju je Mozzart pokrenuo u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH i Gender Centrom Federacije BiH. Svjetske zvijezde se priključuju akciji "Stop nasilju nad ženama", poslije Edina Džeke, projekat, koji je Mozzart...

Edin Džeko podržao projekt “Stop nasilju nad ženama”

Edin Džeko podržao projekt “Stop nasilju nad ženama”

U danima kada se mnogo govori o rodnoj ravnopravnosti, u javnosti najviše odjekuje poruka Edina Džeke i njegove supruge Amre! Čuveni bračni par slikao se u majici “Stop nasilju nad ženama”, što je slogan projekta koji je kompanija Mozzart pokrenula u saradnji sa...

Sporazum za realizaciju edukacija za nosioce pravosudnih funkcija u FBIH

Sporazum za realizaciju edukacija za nosioce pravosudnih funkcija u FBIH

Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, u Sarajevu, potpisali su Sporazum o saradnji za realizaciju specijalističkih edukacija o primjeni propisa u oblasti nasilja u porodici za nosioce pravosudnih funkcija....

Održana regionalna konferencija na temu klimatskih promjena

Održana regionalna konferencija na temu klimatskih promjena

Direktorica Gender Centra Federacije BiH, gđa Ana Vuković uzela je učešće na Sub-regionalnim konsultacijama u organizaciji UN Women regionalne kancelarije za Evropu i centralnu Aziju u saradnji sa vladom Srbije. Centralna tema ovog foruma bila je – Neiskorišteni...

Rodni profil Bosne i Hercegovine 2021

Rodni profil Bosne i Hercegovine 2021

Rodni profil zemlje za Bosnu i Hercegovinu (RPZBiH) izrađuje se u kontekstu ispunjenja obaveza definiranih Gender akcionim planom EU III, ambicioznim programom za ravnopravnost spolova i jačanje djelovanja u oblasti vanjskih poslova Evropske unije (EU GAP III), koji...