Evropska povelja o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu

Evropska povelja o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu

Ravnopravnost spolova pretpostavlja da muškarci i žene imaju jednake preduslove za ostvarivanje ljudskih prava. Upravo iz ovih razloga, Savjet evropskih općina i regiona (CEMR), kao asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti iz preko trideset zemalja Evrope, usvojio je...
Odluke CEDAW komiteta

Odluke CEDAW komiteta

Opcioni protokol uz CEDAW je usvojen od strane Generalne Skupštine rezolucijom 54/4 6. oktobra 1999. godine i stupio je na snagu 22. decembra 1999. godine. Drţava potpisnica ovim Protokolom priznaje nadležnost Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena za prijem...
Udžbenik za rodno odgovorno budžetiranje

Udžbenik za rodno odgovorno budžetiranje

RODNO ODGOVORNO BUDŽETIRANJE, Udžbenik za univerzitete predstavlja pionirsko djelo među akademskim publikacijama iz oblasti rodno odgovornog budžetiranja u regiji, i uključuje jedinstvenu kombinaciju znanja četiri renomirane univerzitetske profesorice i ekspertice iz...
Muškarci i ravnopravnost spolova

Muškarci i ravnopravnost spolova

OSCE-ova publikacija „Prevazilaženje neravnopravnosti: Muškarci i rodna ravnopravnost u regionu OSCE-a“ svakako predstavlja značajan izvor ideja o različitim načinima uključivanja muškaraca u promociji i ostvarivanju ravnopravnosti spolova. Obilje primjera...
Priručnik za usklađivanje zakona

Priručnik za usklađivanje zakona

Priručnik za usklađivanje zakona Tokom rada institucija za ravnopravnost spolova  na izmjeni i dopuni  zakona  uočeno je više mogućih konkretnih pristu- pa izmjenama pojedinačnih zakona. oni sežu  od izmjene načela zakona, preko uvođenja kvantitativne ravnopravno- sti...