O B A V J E Š T E NJ E 

U skladu sa preporukama nadležnih organa, te shodno pogoršanju epidemioloske situacije u Bosni i Hercegovini, a naročito u Kantonu Sarajevo, novo radno vrijeme Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine  je od 9 do 14 sati.