Prepoznajte diskriminaciju na osnovu spola

Prepoznajte diskriminaciju na osnovu spola

Da bi se prepoznala diskriminacija i osigurala efikasna zaštita veoma je važno prepoznati da li određena situacija zaista predstavlja diskriminaciju. U ovom dijelu je opisan način prepoznavanja diskriminacije na osnovu spola u direktnom i indirektnom obliku. Kako...