Ključni resursi za zaštitu od diskriminacije

Ključni resursi za zaštitu od diskriminacije

Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH” br. 32/10) B/ H / S   Zakon o zabrani diskriminacije  (“Službeni glasnik BiH” br. 59/09) Zakon o zabrani diskriminacije BiH usvojen u julu 2009. godine. Definiše...