Operativni planovi

Operativni planovi

Kako bi se osigurala potpuna provedba GAP BiH na cijelom teritoriju BiH, uspostavljeni su institucionalni mehanizmi koji su u skladu sa ustavnim i zakonskim okvirom na snazi u BiH.  Sa ciljem izrade, usvajanja i praćenja operativnih planova uspostavljaju se sljedeći...