Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u okviru implementacije projekta Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“  koji se provodi u okviru UN Women programa „Standardi i angažman za spriječavanje nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini“ faza II, koji finansijski podržava Švedska razvojna agencija SIDA, raspisuje javni poziv za angažman osobe za statističku obradu podataka o realiziranim aktivnostima u okviru projekta i statističku obradu u okviru istraživanja „Utjecaj pandemije COVID-19 na problem nasilja u porodici na području Srednjobosanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10“

Opis poslova:

 • Priprema i plan Analize i Izvještaja
 • Obrada podataka u SPSS-u
 • Analiza događaja u okviru projekta
 • Izrada Analize
 • Izrada Izvještaja

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema (fakultet društvenog smjera)
 • Poznavanje programa SPSS ili sličnog statističkog programa

Izvještaj treba da sadrži analizu slijedećeg sadržaja:

 • Analizu prikupljenih odgovora u okviru istraživanja od strane predstavnika različitih institucija na području tri kantona
 • Analizu prikupljenih odgovora u okviru istraživanja od strane žrtava nasilja sa područja tri kantona
 • Broj po događajima učesnika po općinama
 • Broj po događajima učesnika po kategrijama: socijalna zaštita, policija, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, nvo, zastupnici u skupštinama, političke partije i dr.
 • Broj različitih učesnika koji su učestvovali po kategorijama: socijalna zaštita, policija, zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, nvo, zastupnici u skupštinama, političke partije i dr.

Vremenski okvir:

 • Septembar-Novembar 2020.

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

 • Fakultetska diploma

Zainteresirani prijave mogu poslati najkasnije do ponedjeljka 14. septembra 2020. na e-mail: protokol@gcfbih.gov.ba