Video

Istanbulska Konvencija stupa na snagu

 01. avgusta 20104. godine na snagu stupa Konvencije Vijeća Evope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska Konvencija). Tim povodom 24.jula 2014. godine je održana konferencija za štampu u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i...

Kontekst: Žene u politici

Kontekst: Žene u politici

Zašto je na političkoj sceni u zemljama regije mnogo manje žena nego muškaraca? Ko su žene u politici i kakve su njihove šanse na izborima? Koliko su utjecajne i ravnopravne sa muškim kolegama? Žene već hiljadama godina obavljaju najviše i najodgovornije funkciji u...

Forumu o ravnopravnosti spolova u političkim strankama

  I pored postojanja odličnih mehanizama, nema dovoljno žena u vlasti (S.F.Hadžiabdić) Očigledno da dobra zakonska rješenja nisu dovoljna za zastupljenost oba spola (N.Lozančić) Odnos prema ravnopravnosti spolova je prije svega pitanje političkih partija...

Tel: +387 33 66 58 83
Fax: +387 33 26 52 00

E-mail: protokol@gcfbih.gov.ba