Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izrade video spotova i promotivnog materijala, preumite na linku u nastavku:

Odluka o izboru 17 14 4