Gender Centar Federacije BiH  u saradnji sa Kantonalnim koordinacionim tijelom za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici Tuzlanskog kantona organizirao je radni sastanak koji je održan dana 04. septembra 2023. godine u Tuzli..

Cilj radnog sastanka je podrška kantonalnom koordinacionom tijelu u izradi dvogodišnjeg programa mjera (2024-2025), a u skladu sa Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici. Urađen je okvirni prijedlog programa mjera, nakon čega će uslijediti usaglašavanje iz svih sektora/oblasti kako bi konačna verzija dokumenta bila finalizirana i usvojena od strane kantonalne vlade do kraja 2023. godine.

Na sastanku je pored navedenog analizirana i trenutna situacija u oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama u Tuzlanskom kantonu.

Neki od zaključaka sa radnog sastanka su:

  • Neophodni su redovni sastanci o razmjeni informacija, iskustava kako preventivno tako i u okviru plana rada u konkretnim slučajevima nasilja
  • Za svaki prijavljeni slučaj nasilja potrebno je uraditi procjenu rizika
  • Neophodno je revidiranje općinskih protokola o postupanju u slučajevima nasilja u svim općinama/gradovima
  • Neophodne su kontinuirane i obavezne edukacije za sve koji rade u oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama
  • Neohodno je uključivanje medija (uz ograničenu ulogu) u kantonalno koordinaciono tijela i kao potpisnike protokola kako bi spriječili senzacionalistički pristup u izvještavanju o nasilju
  • Neophodno je popunjavanje radnih mjesta stručnih savjetnika u svim institucijama (škola, policija, pravosuđe, zdravstvo, socijalna zaštita…)

Aktivnost je realizirana u okviru projekta „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“, u saradnji sa UN Women uredom u BiH i uz finansijsku podršku Švedske.