Poziv za dostavljanje ponuda po Anex II dio B ZJN za:

Ugostiteljske usluge i usluge hotelskog smještaja

Poziv ostaje otvoren do 31.12.2019. godine u 9:00.

Usluge obrazovanja i osposobljavanja

Poziv ostaje otvoren do 27.11.2019. godine u 9:00.

Zainteresovani za učešće u postupku dodjele ugovora mogu se za više informacija obratiti Gender Centru Federacije BiH, putem e-maila: protokol@gcfbih.gov.ba ili na telefon 033 665 883.