Rezolucija Vijeća sigurnosti UN 1325 (2000) „Žene, mir i sigurnost“

plenaryVijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, kao tijelo odgovorno za međunarodni mir i sigurnost, usvojilo je 31.10.2000. godine Rezoluciju 1325 „Žene, mir i sigurnost“. Rezolucija 1325 je  prva Rezolucija Vijeća sigurnosti koja se konkretno bavi  uticajem rata na žene  i djevojčice i ženskim doprinosom rješavanju konflikta i održivom miru. Naročit značaj Rezolucije 1325 je u tome što poziva na povedanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprečavanju konflikata, post-konfliktnim procesima, mirovnim pregovorima i mirovnim operacijama. Rezolucija ukazuje i na posebne potrebe žena i djevojčica u toku ratnih sukoba, potrebu njihove zaštite, te sprečavanje i kažnjavanje seksualnog i svakog drugog nasilja nad ženama.

Rezolucija 1325, naročito ističe da su žene i djevojčice posebno ranjiva grupa za vrijeme ratnih sukoba, što zahtijeva povedanu zaštitu za žene i djevojčice, što je također istaknuto donošenjem UN Rezolucije 1820  (2008)  „Seksualno nasilje u konfliktnim i postkonfliktnim situacijama“, UNSCR 1888 „Zaštita žena i djevojčica od seksualnog nasilja u oružanim sukobima“ (2009) i UNSCR 1889 „Zaštita žena i djevojčica u post konfliktnim situacijama (2009)“.

 Više informacija o značaju UNSCR 1325 za Bosnu i Hercegovinu možete pronaći na web stranici www.1325.arsbih.gov.ba .

Skills

Posted on

28. Januara 2014.