Gender Centra Federacije BiH  u povodu održavanja treće Bh povorke ponosa Otpor sa margine“ koja će se održati u Sarajevu, 14.8.2021.godine – poziva vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju neophodne uvjete kako bi se ovaj događaj mogao održati mirno i dostojanstveno, kao i sve one koji obnašaju javne funkcije i uživaju povjerenje svih građana i građanki, da vode računa o svojim izjavama i obraćanju u javnom prostoru.

Bh. povorka ponosa je nastala iz potrebe za unaprjeđenjem svakodnevnog života LGBTIQ osoba u BiH, kao  reakcija LGBTI osoba na tešku ekonomsku i socijalnu situacija koja je dodatno pogoršana aktuelnom pandemijom, kao i brojnim drugim problemima.

Bosna i Hercegovina je dužna svakom građaninu i svakoj građanki garantirati uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Europskom konvencijom o ljudskim pravima, uključujući i slobodu okupljanja, bez diskriminacije po bilo kojem temelju.

Podsjećamo da Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine zabranjuju diskriminaciju osoba ili grupa osoba na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta ili rodnih karakteristika i predviđaju sankcije za kršenje odredbi ovih zakona.

Gender Centar Federacije BiH ovim putem poziva vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju neophodne uvjete kako bi se ovaj događaj mogao održati mirno i dostojanstveno, kao i sve one koji obnašaju javne funkcije i uživaju povjerenje svih građana i građanki, da vode računa o svojim izjavama i obraćanju u javnom prostoru, odnosno da se uzdrže od bilo kakvih izjava koje bi mogle biti tumačene diskriminirajućim ili izazvati mržnju prema LGBTIQ osobama, a sve građane i građanke da izraze svoju solidarnost i da svojim sudjelovanjem pruže potporu održavanju treće Bh povorke ponosa u Bosni i Hercegovini.