Oblici diskriminacije

Oblici diskriminacije

Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH je definirao sljedeće oblike diskriminacije: direktna indirektna uznemiravanje na osnovu spola seksualno uznemiravanje poticanje na diskriminaciju nasilje po osnovu spola         Direktna diskriminacija Direktna...
Zaštitite se od diskriminacije

Zaštitite se od diskriminacije

U ovisnosti od oblika diskriminacije utvrđeni su i načini zaštite.   DISCIPLINSKI POSTUPAK Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka se u pravilu podnosi kada u radu ili radnim odnosima dođe do diskriminacije, seksualnog uznemiravanja ili uznemiravanje na osnovu...