U Bosni i Hercegovini već su osnovani brojni institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova u nadležnim institucijama vlasti, ali i na lokalnoj razini (općine i gradovi u BiH i kantoni u FBiH). Iako do sada nije ostvaren ujednačen pristup u uspostavi ovih mehanizama, kao i u njihovim nadležnostima sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova u BiH, ovi mehanizmi morali bi biti nadležni za:

  • provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini na razini vlasti na kojoj su osnovani;
  • koordiniranje realizacije programskih ciljeva iz Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine;
  • osiguravanje provođenja međunarodnih standarda iz područja ravnopravnosti spolova,

S ciljem osiguranja ispunjenja obveza iz Zakona, svi nivou vlasti trebali bi donijeti programe mjera za postizanje ravnopravnosti spolova u svim područjima javnog i privatnog života. Sastavni dio programa mjera za postizanje ravnopravnosti spolova u svim područjima uključuje, ali se ne ograničava na:

  • analizu stanja spolova u određenom području;
  • provedbu donesenih državnih politika putem akcijskih planova za ravnopravnost spolova;
  • mjere za otklanjanje uočene neravnopravnosti spolova u određenome području.

Sa ciljem usmjerenog i koordiniranog djelovanja Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine je prepoznao značaj učešća jedinica lokalne samouprave u provođenju aktivnosti u svim oblastima. Lokalni akcioni planovi predstavljaju efikasan mehanizam provođenja ovih obaveza ali i obaveza iz Zakona o ravnopravnosti spolova u BIH.